EGIPAT

Egipat se nalazi u severoistočnom delu Afrike. Prostire se duž reke Nil, od Sredozemnog mora do Sudana, obuhvatajući istočni deo pustinje Sahare. Manji deo egipatske teritorije, Sinajsko poluostrvo, smešteno je na području Azije. Na severu izlazi na Sredozemno more, na …